fredag 15. november 2013

Granåsen gård


Råttent tømmer er skiftet ut

Ganske mye tømmer måtte skiftes pga råte
I gang med å skifte syll


I gang med å demontere panel

Tømmer ankommer Granåsen gård. Vi er i gang med sesongens arbeider. Vi skal skifte ut en god del stokker på tunsiden av østfløyen. Vi gleder oss!Ved juletider avsluttet vi et prosjekt på Granåsen gård, der vi hadde totalentreprisen med flere underleverandører. Arbeidet gjaldt oppjekking av reisverksdel med utskifting av syllstokker og skjøting av stolper, ny tørrmur under syllstokker, oppretting av takflate og utskifting av taktro, tilbakelegging av skifer, nye sinkrenner, vindusrestaurering og generell vedlikehold. Svært morsom jobb!