torsdag 10. april 2014

Trebuchet

På oppdrag fra Sverresborg Folkemuseum har vi fått i oppdrag å lage en blide, også kalt trebuchet, som skal brukes til demonstrasjon på borgen. Den er laget uten skruer, kun tapping og kiler. Den kan lett demonteres og flyttes. Foreløpig resultat kan sees i linken her;  Trebuchet (youtube).

Laget av Lars og Dyre


Stabbur på Øysand

Her er et prosjekt som ble ferdigstilt før påske. Det er et gammelt stabbur, hvor en del av stabbene og grima ble skiftet ut. I tillegg var det en hel syllstokk på gavlveggen og deler av syllstokken på den ene siden som ble skiftet ut. Hele buret ble jekket opp ca 15 cm.