torsdag 10. april 2014

Trebuchet

På oppdrag fra Sverresborg Folkemuseum har vi fått i oppdrag å lage en blide, også kalt trebuchet, som skal brukes til demonstrasjon på borgen. Den er laget uten skruer, kun tapping og kiler. Den kan lett demonteres og flyttes. Foreløpig resultat kan sees i linken her;  Trebuchet (youtube).

Laget av Lars og Dyre