torsdag 18. august 2016

Vindstad, Lofoten

Vi hadde en fantastisk tur til Vindstad i Lofoten i juni, der Nikolaj og jeg fikk med oss Hans Petter Mususm og min svigerfar, Bjørn Modalsli, der prosjektet dreide seg om å sette i stand et hus satt opp i 1906. Det er ikke bilvei til stedet, så transporten ble litt alternativ. Det gamle panelet var stort sett klar for utskifting, men vi erfarte at der panelet hadde stått luftig, altså i reisverksdelen, var en god del mulig å beholde. Og det var fantastisk kvalitet på disse bordene. Vi klarte ikke telle årringene på enkelte av bordene, og det luktet skikkelig kvae. Vi jobbet lange dager i omtrent 14 dager, og fikk skiftet en god del råte i både laft og reisverk, gjort en del fundamenteringsjobb under huset, kledd huset på to sider, samt satt inn en del vinduer. Håper vi får komme tilbake å gjøre resten neste sommer. Oppdragsiver; Eirik Bjørsnøs.