torsdag 30. mars 2017

Bryggeprosjekter

  Vi har jobbet mye med brygger i Kjøpmannsgata siste halvår. Det har vært preget av mange tunge løft og mye hjernetrim. Veldig spennende og utfordrende oppgaver. Her følger noen bilder, og en video som viser hvordan vi bruker rambukk for å få på plass stolpene.