onsdag 17. juli 2019

Fasade, Kjøpmannsgata 51

Kjøpmannsgata 51 har fått ny fasade. Alt av panel ble demontert. Det ble lagt vindduk og fasaden ble rettet opp. Noe av det gamle panelet ble brukt om igjen. Vi har også gjenbrukt en del av den gamle smidde spikeren. Panelet er 28mm tykt, og har varierende 5" og 6" påbord. Malt med linoljemaling. Vi takker Koteng Eiendom for oppdraget!


tirsdag 7. mai 2019

Bakkaunet Gård

Arbeidene på Bakkeaunet Gård er ferdig. Bak den nye kledningen er så godt som alt laft skiftet. Her vises noen bilder av prosessen. Det har i tillegg blitt gjort en del innvendige arbeider som tilbakeføring av vekselpanel på vegg, og isolering i gulv og etasjeskiller.
Gården er oppført i 1847, fredet i 1927, og er i privat eie og i bruk som bolig. Bakkaunet var det øvre bruket på gården Skyås. Eiendommen tilhørte i middeladeren Bakke kloster og fra ca. 1680 lagmann Peter Drejer. Gården ble drevet sammen med Rønningen til 1802 da kjøpmann Matz Jenssen, handelshuset Jenssen & Co.'s grunnlegger, kjøpte den. Fra 1847 var det Jenssens sønnedatters mann, bankbokholder Anton Getz som eide Bakkaunet.
I 2001 ble Bakkaunet Gård seksjonert og Eierseksjonssameiet Bakkauent Gaard stiftet.
Vi er stolte av å fått lov til å bidra til å ta var på et slikt flott bygg, og et fantastisk kulturminne.

Bildet kan inneholde: hus, tre og utendørs      Bildet kan inneholde: innendørs     Bildet kan inneholde: utendørs    Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Bildet kan inneholde: utendørs    Bildet kan inneholde: utendørs
Bildet kan inneholde: himmel, hus og utendørs    Bildet kan inneholde: hus, tre og utendørs