fredag 4. desember 2020

 

Flytting av stabbur på Granåsen Gård.
I sommer fikk vi endelig anledning til å flytte stabburet. Det har lenge stått langs Granåsvegen, det vil si omtrent 250 år. Veien har i løpet av den tiden blitt både bredere og mer trafikkert. Konsekvensen er at buret ikke har blitt brukt, og det har blitt utstatt for en del rampestreker. Nå har stabburet fått en flott plassering, og det føles nå som at det igjen har blitt etablert et tun på gården.
Buret ble løftet i to etapper. Først ble det satt på plenen utenfor hovedhuset. Deretter ble kranen flyttet, og buret ble senket ned på ferdig opplagt treverk. Det var behov for å skifte noen stabber. Dette ble utført, før vi senket buret ned på bakken, og bjelkene ble fjernet.
Å flytte hus er ikke noe nytt. Men å flytte på et hus på 30 tonn, 150 meter på noen timer, hører vel nåtiden til.
 
 

onsdag 30. september 2020

Fløting i Nidelva

 

Det er ikke så ofte det fløtes tømmer på Nidelva lenger. Her gjøres det som en del av prosessen med å skifte stolper under et hus. Generelt ser vi at huseiere er nøye med å flikke på fasadene sine, men under husene står det mange steder dårlig til. De senere tiår ser vi at det har vært nedprioritert, og konsekvensen av dette er mange stolper som har lite bærende effekt.
I det kommende prosjektet skal vi skifte 51 stolper. Det sier litt om tilstanden. Vi oppfordrer hus - og bryggeeiere langs elva å ta seg en tur under bygget sitt og sjekke tilstanden.
Tømmeret vi bruker er plukket spesielt til oppdraget, og er behandlet manuelt for å unngå stygge sår og skader etter hogsmaskiner, noe som vil forlenge levetiden til stolpene.