onsdag 30. september 2020

Fløting i Nidelva

 

Det er ikke så ofte det fløtes tømmer på Nidelva lenger. Her gjøres det som en del av prosessen med å skifte stolper under et hus. Generelt ser vi at huseiere er nøye med å flikke på fasadene sine, men under husene står det mange steder dårlig til. De senere tiår ser vi at det har vært nedprioritert, og konsekvensen av dette er mange stolper som har lite bærende effekt.
I det kommende prosjektet skal vi skifte 51 stolper. Det sier litt om tilstanden. Vi oppfordrer hus - og bryggeeiere langs elva å ta seg en tur under bygget sitt og sjekke tilstanden.
Tømmeret vi bruker er plukket spesielt til oppdraget, og er behandlet manuelt for å unngå stygge sår og skader etter hogsmaskiner, noe som vil forlenge levetiden til stolpene.