Om Syllstokken AS

Syllstokken AS tilbyr trearbeider av høy kvalitet. Vi har utdanning og erfaring innen tradisjonelt håndverk, og kombinerer denne spesialkompetansen med nye produksjonmetoder. Vi tilbyr restaurering og rehabilitering av eksisterende bygg, samt tilvirking av nye trekonstruksjoner.

Eksempler på hva vi tilbyr:
  • Utskifting av bygningsdeler i reisverk eller laft
  • Oppjekking eller flytting av hus
  • Restaurering av dører og vinduer
  • Utskifting av panel og evt etterisolering
  • Omlegging av tak
  • Bygge nye konstrukjsoner innen stolpeverk/reisverk eller laft 
  • Håndhøvlede gulvbord/panel
  • Konsulenttjenester innen bygningsvern
Firmaet er basert i Trondheim, men vi tar gjerne på oss interessante oppdrag også andre steder i landet. Vi har eget verksted på drøyt 140 kvm.

PS: Syllstokken er den nederste og bærende stokken i et trehus.